Program hakkında detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz.

İşletme Yüksek Lisans Programı

İŞLETME YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Faliyetlerini 1995-1996 akademik yılından beri sürdüren Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Başkent Üniversitesinin 275 hektarlık bir alanı kaplayan Bağlıca kampusunda yer almaktadır. Enstitü ile ilgili kararlar öğretim üyelerinin oluşturduğu Enstitü Kurulu tarafından alınır. Enstitü bir müdür ve bir müdür yardımcısı tarafından yönetilir.
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı 1995-1996 akademik yılında eğitime başlamıştır. Program, öğrencilerini işletme yönetimi ve girişimcilik alanlarında çağdaş, uygulamaya yönelik ve global rekabet ortamında başarılı olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmayı kendisine temel amaç olarak benimsemiştir. 2012 yılı itibariyle 10 Profesör, 5 Doçent, 3 Öğretim Görevlisi ile program dersleri yürütülmektedir. Bazı dönemlerde ders saati ücretli öğretim üyeleri de görevlendirilmektedir. Programa her yıl 25 öğrenci alınmaktadır. Programın öğretim dili Türkçe olmakla birlikte yabancı dil (İngilizce) barajdır.
Yüksek lisans programlarına başvuru için en az ALES (55 puan) veya GRE (149 puan) ya da GMAT (450 puan) alınmış olması gerekmektedir.
Adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmeleri için belirli düzeyde yabancı dil bilmeleri zorunludur. Aşağıda belirtilen sınavlardan herhangi birinden istenilen düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olunduğunun belgelenmesi halinde adaylar doğrudan mülakata alınacaktır.
Sınav Yüksek Lisans 
KPDS 55
ÜDS 55
YDS 55
TOEFL IBT: 66
CPE C
CAE C
PEARSON PTE 50
Yukarıda sözü edilen sınavlara ilişkin belgelerden herhangi birine sahip olmayan adaylar, Yüksek lisansta yabancı dil olarak İngilizce şartı isteyen bölümler için Başkent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümünce yapılacak olan İngilizce sınavını başarmak zorundadır.
İŞLETME YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
Faaliyetlerini 1995-1996 akademik yılından beri sürdüren Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Başkent Üniversitesinin 275 hektarlık bir alanı kaplayan Bağlıca kampusunda yer almaktadır. Enstitü ile ilgili kararlar öğretim üyelerinin oluşturduğu Enstitü Kurulu tarafından alınır. Enstitü bir müdür ve bir müdür yardımcısı tarafından yönetilir.
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı 1995-1996 akademik yılında eğitime başlamıştır. Program, öğrencilerini işletme yönetimi ve girişimcilik alanlarında çağdaş, uygulamaya yönelik ve global rekabet ortamında başarılı olmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmayı kendisine temel amaç olarak benimsemiştir. 2012 yılı itibariyle 10 Profesör, 5 Doçent, 3 Öğretim Görevlisi ile program dersleri yürütülmektedir. Bazı dönemlerde ders saati ücretli öğretim üyeleri de görevlendirilmektedir. Programa her yıl 25 öğrenci alınmaktadır. Programın öğretim dili Türkçe olmakla birlikte yabancı dil (İngilizce) barajdır.
İŞLETME YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN EĞİTİM)
Programın temel amacı; uzaktan öğretim ile küresel iş dünyasının ihtiyaç duyduğu sürekli artan rekabet şartlarına uyum sağlayabilecek, yenilikçi, yaratıcı, sorun çözücü, üretken ve üstün iletişim becerilerine sahip lider yöneticiler yetiştirmektir. Program; günümüzde artan rekabetçi, dinamik ve teknoloji yoğun iş ortamlarında karşılaşılan sorunların üstesinden gelerek karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla işletme yönetimi alanında bilgi ve beceriler edinmek isteyen bireylere yönelik olarak tasarlanmıştır.
Üniversite Kataloğunda Belirtilen her bir dersin kredisi başına
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ
Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans 500 TL 650 TL

İşletme yüksek lisans programı hakkında

Detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz