Üniversite: Technische Universität Berlin
Kuruluş yılı: 1879
Eyalet: Berlin
Web sitesi: http://www.tu-berlin.de/
Öğrenci sayısı: 31.900
İkamet ücreti: 200 € – 400 € / aylık
Sömestr Ücreti: Harç yoktur, 295,57 € sosyal harç alınmaktadır.

Berlin Teknik Üniversitesi veya kısaca TUB Almanya’nın Berlin şehrinde yer alan teknik ve araştırma üniversitesidir.
Almanya’nın en büyük teknik üniversitelerinden biri olan TUB 1879 yılında kurulmuş olup yaklaşık 30000 öğrenciye eğitim imkanı tanımaktadır. Almanya genelindeki üniversitelerde oran olarak en çok yabancı öğrenci Berlin Teknik Üniversitesi’nde bulunmaktadır.. Üniversiteden mezun olmuş veya profesör olarak çalışmış insanlar arasında ABD Ulusal Akademisine seçilmiş insanlar vardır. Ayrıca üniversiteden mezun olmuş veya profesör olarak çalışmış insanlar arasında on kişi nobel ödülüne ve iki kişi National Medal of Science ödülüne layık görülmüştür.
TU Berlin mühendislik ağırlıklı eğitimi en iyi veren okullar arasında 41. sıradadır. Genel sıralamada sıklıkla ilk 200’de bulunur.

Berlin Teknik Üniversitesi Bölümleri
 • İş mastarı
 • Mimarlık
 • İnşaat mühendisliği
 • İnşaat tekniği/ İnşaat mühendisliği tekniği
 • Biyoteknoloji
 • Biracılık ve içecek teknolojisi
 • Kimya
 • Kimya mühendisliği
 • Ekonomi
 • Elektroteknik
 • Elektroteknik (Öğretmenlik)
 • Enerji ve yöntem teknik
 • Beslenme/Gıda bilimleri
 • Jeoteknoloji
 • Yazılım/Bilgisayar Bilimi
 • Kültür ve Teknik (Sanat tarihi, felsefe ve Dil ve iletişim, bilim ve teknik tarihi bölüm seçenekleri ile birlikte)
 • Bölge mimarlığı
 • Ülke ve bahçe inşası bilimi
 • Gıda kimyası
 • Gıda teknolojisi
 • Makine mühendisliği
 • Matematik
 • Medya enformatiği
 • Metal tekniği
 • Sürdürülebilir yönetim
 • Bilgi toplumunda doğa bilimleri
 • Ekoloji ve çevre planlaması
 • Fizik
 • Fiziksel mühendislik bilimi
 • Teknik alanda sosyoloji
 • Şehir ve bölge planlaması
 • Teknik yazılım
 • Teknik çevre koruması
 • Teknomatematik
 • Ulaşım sistemi
 • Malzeme bilimleri
 • Bilgisayar bilimleri
 • Endüstri mühendisliği
 • İş matematiği
 • Yüksek lisans bölümleri:
 • İş mastarı
 • Mimarlık
 • Ses iletişimi ve teknolojisi
 • Otomotiv sistemleri
 • İnşaat mühendisliği
 • İnşaat tekniği/ İnşaat mühendisliği tekniği
 • Öğrenim bilimleri-organizasyon ve danışmanlık
 • Biyomedikal tekniği
 • Biyoteknolojisi
 • Biracılık ve içecek teknolojisi
 • Kimya
 • Kimya mühendisliği
 • Anıt koruma
 • Yabancı dil olarak Almanca
 • Elektroteknik
 • Enerji ve işlem tekniği
 • Çevre planlama
 • Beslenme/Gıda bilimleri
 • Taşıt tekniği
 • Bina enerji sistemleri
 • Jeoteknoloji
 • Bilim ve tekniğin tarih ve kültürü
 • Tarihi kentler/Tarihi kentler bilimleri
 • Yazılım/Bilgisayar bilimleri
 • Sanat tarihi
 • Bölge mimarlığı
 • Gıda teknolojisi
 • İnşaat mühendisliği
 • Matematik
 • Medya bilimleri
 • Metal tekniği
 • Fizik
 • Üretim tekniği
 • Yenilenebilir enerji sistemleri
 • Şehir ve bölge planlaması
 • İstatistik
 • Teknik yazılım
 • Tekno matematik
 • Malzeme bilimleri
 • Endüstri mühendisliği

Başvuru Koşulları

Almanya eğitim sisteminde üniversiteler kendi başına hareket etmektedirler. Bundan dolayı tüm üniversiteler için geçerli olan belirli standartlar yoktur. Ancak aşağıdaki maddeleri genel olarak sıralayabiliriz.

LİSANS

 • YGS/LYS sınavlarına girip 4 yıllık bir bölümü kazanmış olanlar,
 • 2 yıllık veya 4 yıllık bir üniversiteden mezun olanlar,
 • Açık öğretim fakültesi öğrencilerinden 3. sınıfa geçmiş olanlar.

YÜKSEK LİSANS

 • Türkiye’den alınan lisans diploması ile başvuru yapılabilir. Eğitim süresi yaklaşık 2 yıldır.
 • Yüksek lisans eğitimi lisans eğitimin devamı olarak görülüp sadece mezun olunan bölümle aynı olan ya da ona çok yakın olan bir bölümde yapılabilir.
 • Yüksek lisans programlarına başvuru yapabilmek için lisans ortalamasının bazı bölümler için en düşük 2,5 bazı bölümler için 2,7 bazı bölümler için ise 3,0 olması gerekmektedir.
 • Almanya’da yüksek lisans programlarının eğitim dilleri İngilizce ve Almancadır. Buna katılım şartı, lisans diploması ve iyi derecede İngilizce dil bilgisidir.

Almanya Eğitim Sistemi

Almanya yapısı gereği eyaletlerden oluşan bir ülkedir. Her eyalet kendi eğitim bakanlığına bağlı olarak eğitim sistemini belirler ve sürdürür.. Buna karşılık eğitim sisteminde eyaletler arasında çok büyük farklılıklar yoktur. Bütün eyaletlerde benzer bir eğitim sistemi bulunmaktadır.

Almanya’da yüksek eğitim alanında sistem, Üniversiteler ve Meslek Yüksek Okulları   şeklindeki bir temel ayrıma dayanır. Yüksek eğitimin omurgasını ve yabancı öğrencilere yönelik en geniş alternatifleri teknik üniversite ve klasik üniversite olmak üzere iki formda bulunan üniversiteleri sunar. Meslek Yüksek Okulları ise toplum ve ekonomideki yetişmiş nitelikli personel ihtiyacına cevap vermeye yönelik kısa süreli (3 yıl) ve veya 4 yıl mesleki odaklı eğitim kurumlarıdır. Genellikle bir üniversiteye bağlı olarak eğitim verirler.

Üniversite eğitimi Temel Eğitim ve Ana Eğitim şeklinde ayrılır. Bir bölümle ilgili temel bilgilerin verildiği Temel Eğitim 4 sömestr sürer,
genellikle bir ara sınav ile sona erer. Ardından başlayan Ana Eğitim süresince ilgili bölümde uzmanlaşma ve derinleşmeye yönelik bilgiler öğretilir.

Lisans Eğitimi 3 yıl (6 Sömestr)

Yüksek Lisans Eğitimi 2 yıl (4 sömestr)

Almanya`da Üniversite Sistemi

Alman üniversitelerinde yıllık öğrenim yerine sömestr sistemi mevcuttur. Buna göre şartlar mevcutsa öğrenime güz sömestrinin yanı sıra bahar sömestrsinde de başlanabilir. Her üniversite için ayrı ayrı belirlenmekle birlikte ülke genelinde yasal olarak;

Kış Sömestri için 15 Temmuz , Yaz Sömestri için 15 Ocak tarihleri arasına
kadar üniversitelerce hazırlanmış Kayıt Başvuru Formları üniversitelerin ilgili öğrenci işleri birimlerine ulaşmış olmalıdır.

Yani Almanya’da yabancı öğrenciler için kayıtla ilgili kararı prensip olarak Türkiye’deki YÖK’e benzer bir kurum olan ZVS / Zentralevergabestelle değil, üniversiteler kendileri vermektedir. Ancak bazı Üniversite ve Meslek Yüksek Okullarına başvuru UniAsisst denilen bir kuruluş üzerinden yapılmaktadır. Bunun iyi araştırılmasında ve bilgi edinilmesinde fayda vardır. Aksi takdirde büyük zaman kaybına sebep olabilir.

Dolayısıyla birden fazla üniversiteye başvuru yaparak i bir üniversiteden Kabul Belgesi / Zulassungsbescheid alma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz. Buna herhangi hukuki bir engel bulunmayıp yalnız posta ve çeviri tasdik masraflarının ek olarak fazladan ödenmesi gerekir. Daha sonra birden fazla kabul gelmesi durumunda içlerinden biri seçilebilir. Tercihleri yaparken dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de her üniversitenin değişik belgeler isteyeceğini hesaba katarak başvuru tarihlerini iyi takip etmektir.

EĞİTİM ALMAK ARTIK ÇOK KOLAY

BİZLE GÖRÜŞMEDEN EĞİTİMİNİZE KARAR VERMEYİN.