Program hakkında detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz.

İşletme Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans
Lisansüstü programlara başvuracak adayların lisans diploması sahibi olmaları gereklidir. İlgili bir alanda tezli yüksek lisans derecesi olan adaylar yüksek lisans diplomasıyla öğrenci alan doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü programlara başvuracak adayların, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurdukları programın puan türünde en az ilgili Enstitü Kurulu (EK) tarafından her bir program için ayrı ayrı belirlenerek ilan edilmiş olan asgari puanı almış olmaları istenir. Müzik dalında ve Konferans Çevirmenliği programına başvuran adaylardan ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarından hangilerinde ALES koşulu aranacağına Senato karar verir. Yükseköğretim Kurulu’nca ALES yerine kullanılabileceği ilan edilen sınavlar ve eşdeğer puanlar ALES yerine kullanılabilir. Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu’nun (EYK) kararı ile ALES yerine Graduate Record Examinations (GRE), Graduate Management Admission Test (GMAT) veya EYK’nın onaylayacağı bir başka yazılı sınav notu ile de başvurabilir. Tezli yüksek lisans derecesi bulunmayıp lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 3.00/4.00 veya eşdeğeri olması şartı aranır.
Lisansüstü programlara başvuran adayların İngilizce dil beceri düzeylerini başvuru sırasında belgelendirmeleri gereklidir.
Tezli yüksek lisans programı ders, tez çalışmaları ve tez savunması aşamalarından; tezsiz yüksek lisans programı ise dönem projesi dersi de dahil olmak üzere derslerden oluşur.
Tezsiz Yüksek Lisans 
Tezsiz yüksek lisans programından mezun olmak için müfredatta yer alan tüm derslerin başarılmış olması, müfredat derslerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması ve öğrencinin üniversiteye eğitim ücreti veya başka bir borcu bulunmaması gereklidir. Mezunlara tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
   
Lisansüstü Öğrenci Ücretleri    
2018 – 2019 Akademik Yılı    
– DOKTORA VE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Yarıyıl izni almış öğrenciler: %50 indirim
Yalnızca tez dersine kayıtlı öğrenciler: %50 indirim
T.C. Uyruklu Öğrenciler
2018-2019 Akademik yılı eğitim ücreti (%8 KDV dahil):
– 2016 öncesi girişli öğrenciler için 34.960 TL
– 2016 ve sonrası girişli öğrenciler için 37.120 TL
 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Öğrenci aldığı derslerin kredisi başına eğitim ücreti öder.
Üniversiteye kesin kayıt sırasında 9 kredilik ders ücretinin (11.136 TL) baştan ödenmesi gereklidir.
(Programdan ayrılan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.)
Yarıyıl izni almış öğrenciler: 3 kredilik ders ücreti
T.C. Uyruklu Öğrenciler
2016 öncesi girişli 2016 ve sonrası girişli
0 kredili dersler 1.165 TL 1.237 TL
1 kredili dersler 1.165 TL 1.237 TL
2 kredili dersler 2.331 TL 2.475 TL
3 kredili dersler 3.496 TL 3.712 TL
4 kredili dersler 4.661 TL 4.949 TL
5 kredili dersler 5.827 TL 6.187 TL
6 kredili dersler 6.992 TL 7.424 TL

İşletme yüksek lisans programı hakkında

Detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz