Program hakkında detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz.

İşletme Yüksek Lisans Programı

Gereken Nitelikler İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programında okumak isteyen bir öğrencinin, yurtiçi veya yurtdışı denkliği olan bir üniversitede herhangi bir bölümde, dört yıllık lisans programını tamamlamış olması, ALES’ ten en az 55 not alması gerekir.
Programın Genel Yapısı İşletme Yönetimi Doktora Programı, öğrencilerin çağdaş yönetim alanında güçlü bir teorik altyapı geliştirmelerini ve uygulama becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamu ve/veya özel sektör işletmelerinde liderlik, yöneticilik veya girişimcilik yeteneği kazanmalarını da hedeflemektedir.
Diploma ve Unvanlar Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İşletme Yönetimi dalında yüksek lisans diploması verilir.
Çalışma Alanları İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı mezunları kamu ve özel sektörde, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kuruluşların yönetsel birimlerinde, üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler veya akademik kariyer yapabilirler.
Kayıt Kabul Koşulları Öğrencinin mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olmalıdır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Md.lüğü –> Kayıt Kabul Koşulları
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Esasları Programda yer alan dersler için genel olarak bir ara sınavı ve bir de final sınavı yapılır. Yüksek lisans derslerinde ayrıca dönem projesi, araştırma, makale yazma, sunum gibi yöntemler de uygulanabilir.  Her dersin ölçme ve değerlendirme ölçütleri için “Ders Programı”nda yer alan ders ismini tıklamanız yeterlidir.
Mezuniyet Koşulları Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir.

Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Öğrenime Devam Olanakları Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademisyen olmayı seçmeleri durumunda, doktora programlarına başvurabilirler.
Program Türü Tam Zamanlı
Program Dili Türkçe

İşletme yüksek lisans programı hakkında

Detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz