Program hakkında detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz.

İşletme Yüksek Lisans Programı

İşletme Yönetimi  (MBA)
TEZLİ-TEZSİZ
Öğrenim dili İngilizce olan Çankaya Üniversitesi İşletme yönetimi yüksek lisans programı (MBA: Master Business Administration), tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir. Tezli program daha çok işletmecilik alanında araştırma yapmak isteyenler için uygundur. Tezli ve tezsiz  programlar arasında geçiş mümkündür. Ancak tezli ve tezsiz programlardan birinden diğerine geçiş yapıldığında eski programa bir daha geçmek mümkün değildir. Tezli programdaki öğrencilerin üçüncü yarı yıllarından itibaren teze kayıt yaptırmaları gerektiğinden, tezsiz programdan tezli programa geçişin en geç öğrencinin üçüncü yarıyılının başında yapılması istenmektedir.
Çankaya Üniversitesi işletme yönetimi yüksek lisans programı üç temel ayak üzerine kurulmuştur. Bunlardan birincisi lisans derecesi işletmeden farklı bir alanda olan veya transkript incelemesi sonucu lisans programında işletmenin temel derslerini yeterince almadığı tespit edilen öğrencilere uygulanan bilimsel hazırlık programı (bilimsel hazırlık programı uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir), ikincisi işletmenin temel fonksiyonel alanlarından (yönetim ve organizasyon, muhasebe, finans, üretim, pazarlama vb.) oluşan zorunlu dersler, üçüncüsü ise öğrencinin işletmenin bir alanında yoğunlaşmasını sağlayan seçmeli derslerdir. Tezsiz programı takip eden öğrencilerin ayrıca, belirleyecekleri bir alanda belirlenecek bir öğretim elemanının danışmanlığında bir proje hazırlaması ve projenin yeterli görülmesi gerekmektedir. İşletme yüksek programı (tezli ve tezsiz) Çankaya Üniversitesi Lisanüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülmektedir
İŞLETME YÖNETİMİ BAŞVURU KOŞULLARI
·  Tezli program için ALES: 55 Puan (EA) veya GRE (Quantitative): 610 veya GMAT (Total): 450
·  4 yıllık yüksek  öğretim kurumları mezunları
·  YDS den 50 veya üzeri puana sahip olmak(Tezli ve Tezsiz Programlar için). Veya muadili Üniversitelerarası Kurul’ca belirlenen bir yabancı dil sınavından (KPDS, ÜDS,TOEFL-IBT,CAE,CPE,PEARSON PTE Akademik) eşdeğer puan almak
·  YDS veya muadili sınavlardan yeterli puana sahip olmayanlar için; Üniversitemizin yapacağı İngilizce Yeterlilik sınavından Tezli programda 55 puan, Tezsiz programda 50 puan almış olmak.
Bu şartları sağlayan adaylar aşağıda belirtilen esaslara göre değerlendirmeye alınacaktır. Tezli programa başvuran adaylarındeğerlendirmesi ALES puanı ve lisans not ortalamasına ek olarak uygulanacak yazılı ve sözlü sınava göre yapılacaktır. Tezsiz programa başvuran adayların değerlendirmesi sadece lisans not ortalamasına göre yapılacaktır.
YÜKSEK LİSANS DEĞERLENDİRME ESASLARI
Tezli Yüksek Lisans Programları: Türk uyruklu adayların tezli yüksek programlarına giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanın %50’si, Lisans not ortalamasının %30’u EABD’ları tarafından ağırlıkları belirlenip yapılacak sözlü ve yazılı sınavlarının %20’sinin toplamı alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan yabancı uyruklu adayların tezli yüksek lisans programlarına başvurularında giriş başarı puanı, lisans not ortalamasının %65’i EABD’ları tarafından ağırlıkları belirlenip yapılacak sözlü ve yazılı sınavlarının %35’inin toplamı alınarak hesaplanır. Ağırlığı daha fazla olan sınav notu 40 ve üzerinde ve giriş başarı puanı 50 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır. Ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir.
Tezsiz Yüksek Lisans Programları: Türk ve yabancı uyruklu adayların tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı olarak lisans bitirme not ortalaması dikkate alınır. Giriş başarı puanı 50 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir.

İşletme yüksek lisans programı hakkında

Detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz