Program hakkında detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz.

İşletme Yüksek Lisans Programı

MBA programı isteğe bağlı olarak tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir.Tezli MBA programı 24 kredi
(8 DERS VE SEMİNER DERSİ)ile yüksek lisans tezinden oluşmaktadır.
MBA programımız İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki paralel program halinde yürütülmektedir
Doğuş Üniversitesi MBA programı isteğe bağlı olarak tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir.
Tezli MBA programı 24 kredi (8 ders ve seminer dersi) ile yüksek lisans tezinden oluşmaktadır
Derslerin ve seminerin 4 yarıyılda, programın da 6 yarıyılda tamamlanması gerekmektedir.
Tezsiz MBA ise 30 kredi (10 ders) ile MBA projesinden oluşan bir yüksek lisans programı olup tamamlama süresi azami 3 yarıyıldır
Kayıt yaptırılmayan yarıyıllar da azami sürenin hesabında dikkate alınmaktadır. Bir akademik yıl her biri 14 haftalık 2 yarıyıldan oluşmaktadır
MBA programımız İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki paralel program halinde yürütülmektedir.
Dersler hafta içi 19.00 – 22.30 saatleri arasında yapılmaktadır.
Türkçe Program
Kayıt Kabul Şartları
1. Tezli Program için: 
– ALES: 55 (Eşit Ağırlık) veya muadili puan. ALES başvuru tarihinde 5 yıldan daha eski olmamalıdır.
– Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakata % 40 ağırlık verilecektir.
2. Tezsiz Program için:
– ALES şartı aranmamaktadır. Adayların seçiminde lisans not ortalamasına %40’ , mülakata % 60 ağırlık verilecektir.
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (TÜRKÇE) 12,250 TL YILLIK ÜCRET  11,638TL PEŞİN ÜCRET
TEZLİ YÜKSEK LİSANS (TÜRKÇE) (Derslerin Alındığı Yıl + Tez Hazırlama Dönemi) 24,500 TL YILLIK ÜCRET 23.275 TL PEŞİN

İşletme yüksek lisans programı hakkında

Detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz