ADAY BAŞVURULARI

24.07.2017 -24.08.2017  tarihleri arasında (Saat: 23:59’ a kadar)

Adayların http://enstitu.gantep.edu.tr  internet adresinden ön başvuru formunu doldurarak çıktısını almaları gerekmektedir.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KAYIT İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

29.08.2017                 : Anabilim Dallarında (Tezli Yüksek Lisans) mülakat sınavına girecek

                                     öğrencilerin listesinin ilan edilmesi.

06.09.2017                 : Mülakat sınavı (Sınavlar saat  09:00’da ilgili Enstitü Anabilim

                                     Dallarında yapılacaktır.)

08.09.2017                 : Sonuçların ilan edilmesi.

11-13.09.2017                        : Asil adayların kesin kayıtları

14-15.09.2017                        : Yedek adayların kesin kayıtları

18.-19.09.2017           : Özel öğrenci kayıtları, cezalı kayıtlar, ders ekleme-çıkarma (Add-Drop)

 

UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEKLİSANS PROGRAMINA BAŞVURU VE KAYIT İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

29.08.2017                 : Uzaktan eğitim programına kayıt hakkı kazanan adayların asil-yedek    

  listelerin ilan edilmesi

05-08.09.2017            : Uzaktan eğitim programına kayıt hakkı kazanan asil  listedeki adayların kayıt

                                     belgelerini Enstitüye ulaştırmaları

11-15.09.2017                        : Uzaktan eğitim programına kayıt hakkı kazanan yedek listedeki adayların                          kayıt belgelerini Enstitüye ulaştırmaları

 

 

UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları için, lisans mezuniyet not  ortalaması adayın yerleştirme puanını oluşturur. Yerleştirmede adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanır. İlan edilen kontenjan adedince alım yapılır.

 

UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA AİT HARÇLAR

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programda Verilecek  Toplam Ders Sayısı

Dönemlere Göre Ders Sayıları

Ders Başına Belirlenen Ücret (TL)

Toplam Ödenecek Ücret

Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

10

5

5

420

2.100

2.100

Not : Ücretlerin yatırılacağı banka hesap numaraları enstitü web sayfasında daha sonra ilan edilecektir.

 

TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İLE UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNDEN KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

  1. Lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı
  2. Lisans not ortalamasını gösterir onaylı transkript
  3. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge (İngiliz Dili Eğitimi programı için)
  4. Fotoğraf  (4 adet)
  5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. Öğrenim katkı payının birinci taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. (Tezsiz Yüksek/ Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programları için.)

BAŞVURU YAP

E-Posta Bültenimize Abone Olun

Yeni sertifika programları ve duyurulardan haberdar olun, indirimlerden faydalanın.