Üniversite: Freie Universität Berlin
Kuruluş yılı: 1948
Eyalet: Berlin
Web sitesi: http://www.fu-berlin.de
Öğrenci sayısı: 29.111

Berlin’deki 4 üniversite içinde kalite ve özgün eğitimi ile en dikkat çeken üniversitedir. Berlin’deki diğer bir üniversiteden ayrılan Prof. bir eğitimci sayesinde kurulmuş ve yaklaşık 33.000’e yakın öğrenciye eğitim vermektedir.

Freie Üniversite Berlin Bölümleri

Lisans Bölümleri:

 • Ziraat ve Bahçe Bilimleri
 • Mimarlık
 • İnşaat Mühendisliği
 • İşletme BWL
 • Biokimya
 • Bioinformatik
 • Biyoloji
 • Biyolojik Süreç Teknikleri
 • Bira ve İçecek Teknolojileri
 • Kimya
 • Kimya Mühendisliği
 • Elektro ve Bilgi Teknolojileri
 • Enerji Teknikleri
 • Beslenme Bilimleri
 • ARGE Araştırma ve Geliştirme
 • Araç ve Motor Teknikleri
 • Ormancılık
 • Yerölçüm Bilimleri
 • Yerbilimleri
 • Bilişim
 • Bilgi Teknolojileri
 • Mühendislik Bilimleri
 • Peyzaj ve Şehir Planlaması
 • Hava Akış Bilimleri
 • Makina Mühendisliği
 • Makina Bilimleri
 • Matematik
 • Mekatronik ve Bilgi Teknikleri
 • Eczacılık
 • Moleküler Biyoloji
 • Nükleer Teknoloji
 • Fizik
 • Üretim ve Lojistik
 • Restorasyon ve Sanat Teknikleri
 • Gıda Ürünleri (Bio)Teknolojisi
 • Çevre Mühendisliği
 • Ekonomi İşletme
 • Temel Spor Bilimleri

Yüksek lisans bölümleri:

 • Otomotiv ve Yanmalı Motor Teknolojisi
 • İletişim ve Liderlik
 • İleri Malzeme Bilimi (Elite lisansüstü programı)
 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği
 • Havacılık ve Uzay Mühendisliği (GIST-TUM Asya)
 • Tarım Bilimleri
 • Uygulamalı ve Mühendislik Fiziği
 • Otomotiv Yazılım Mühendisliği
 • Biyokimya
 • Biyoinformatik
 • Biyoloji
 • Biyomedikal Computing (BMC).
 • Biyofizik
 • Bira ve İçecek Teknolojisi
 • Yapı Malzemeleri, Kimya ve Bakım
 • Kimya Mühendisliği
 • Kimya
 • İnşaat Mühendisliği
 • ClimaDesign
 • Haberleşme Mühendisliği
 • Hesaplamalı Mekanik (Elite yüksek lisans programı ile)
 • Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik (Elite yüksek lisans programı ile)
 • Yoğun Madde Fiziği
 • Tüketici İşleri
 • Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri
 • Enerji ve Proses Mühendisliği
 • Enerji Verimli ve Sürdürülebilir Bina
 • Mühendislik Jeolojisi ve Hidrojeoloji
 • Çevre Planlama ve Mühendislik Ekoloji
 • Çevre Mühendisliği
 • ESPACE-Earth Yönelik Uzay Bilimi ve Teknolojisi
 • Finans ve Bilgi Yönetimi – FIM (Elite lisansüstü programı)
 • Gıda Teknolojisi ve Biyoteknoloji
 • Orman ve Ahşap Bilimi
 • Jeodezi ve Coğrafi
 • Bahçe Bitkileri
 • Endüstriyel Biyoteknoloji
 • Endüstriyel Kimya (GİST-TUM Asya)
 • Endüstriyel Tasarım
 • Endüstri Mühendisi (TUM-WIN)
 • Bilişim
 • Bilgi sistemleri
 • Entegre Devre Tasarımı (GIST-TUM Asya)
 • Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku
 • Arazi Yönetimi
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Yönetim ve Teknoloji (TUM-BWL)
 • Matematiksel Finans ve Aktüerya Bilimleri
 • Matematik
 • Bioscience matematik
 • Yöneylem Araştırması Matematik (OR)
 • Bilimi ve Mühendisliği Matematik
 • MBA (Executive) İnovasyon ve İş Yaratma
 • Makine Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği ve Yönetimi
 • Mekatronik ve Bilgi Teknolojileri
 • Tıbbi Teknoloji ve Mühendislik
 • Mikroelektronik (GIST-TUM Asya)
 • Moleküler Biyoteknoloji
 • Nükleer Teknoloji
 • Nükleer, Parçacık ve Astrofizik
 • Beslenme Bilimi
 • Ilaç Biyoproses Mühendisliği
 • Güç Mühendisliği
 • Ürün Geliştirme ve Tasarım
 • Üretim ve Lojistik
 • Yenilenebilir kaynaklar
 • Robotik, Bilişim
 • Yazılım Mühendisliği (Elite lisansüstü programı).
 • Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi
 • SIM (Elite lisansüstü program) – Bilgi ve Multimedya Teknoloji Sistemleri
 • Akademik Okullarında Eğitim – Bilim Eğitim
 • Taşıma ve Lojistik (GIST-TUM Asya)
 • Ulaşım sistemleri

Başvuru Koşulları

Almanya eğitim sisteminde üniversiteler kendi başına hareket etmektedirler. Bundan dolayı tüm üniversiteler için geçerli olan belirli standartlar yoktur. Ancak aşağıdaki maddeleri genel olarak sıralayabiliriz.

LİSANS

 • YGS/LYS sınavlarına girip 4 yıllık bir bölümü kazanmış olanlar,
 • 2 yıllık veya 4 yıllık bir üniversiteden mezun olanlar,
 • Açık öğretim fakültesi öğrencilerinden 3. sınıfa geçmiş olanlar.

YÜKSEK LİSANS

 • Türkiye’den alınan lisans diploması ile başvuru yapılabilir. Eğitim süresi yaklaşık 2 yıldır.
 • Yüksek lisans eğitimi lisans eğitimin devamı olarak görülüp sadece mezun olunan bölümle aynı olan ya da ona çok yakın olan bir bölümde yapılabilir.
 • Yüksek lisans programlarına başvuru yapabilmek için lisans ortalamasının bazı bölümler için en düşük 2,5 bazı bölümler için 2,7 bazı bölümler için ise 3,0 olması gerekmektedir.
 • Almanya’da yüksek lisans programlarının eğitim dilleri İngilizce ve Almancadır. Buna katılım şartı, lisans diploması ve iyi derecede İngilizce dil bilgisidir.

Almanya Eğitim Sistemi

Almanya yapısı gereği eyaletlerden oluşan bir ülkedir. Her eyalet kendi eğitim bakanlığına bağlı olarak eğitim sistemini belirler ve sürdürür.. Buna karşılık eğitim sisteminde eyaletler arasında çok büyük farklılıklar yoktur. Bütün eyaletlerde benzer bir eğitim sistemi bulunmaktadır.

Almanya’da yüksek eğitim alanında sistem, Üniversiteler ve Meslek Yüksek Okulları   şeklindeki bir temel ayrıma dayanır. Yüksek eğitimin omurgasını ve yabancı öğrencilere yönelik en geniş alternatifleri teknik üniversite ve klasik üniversite olmak üzere iki formda bulunan üniversiteleri sunar. Meslek Yüksek Okulları ise toplum ve ekonomideki yetişmiş nitelikli personel ihtiyacına cevap vermeye yönelik kısa süreli (3 yıl) ve veya 4 yıl mesleki odaklı eğitim kurumlarıdır. Genellikle bir üniversiteye bağlı olarak eğitim verirler.

Üniversite eğitimi Temel Eğitim ve Ana Eğitim şeklinde ayrılır. Bir bölümle ilgili temel bilgilerin verildiği Temel Eğitim 4 sömestr sürer,
genellikle bir ara sınav ile sona erer. Ardından başlayan Ana Eğitim süresince ilgili bölümde uzmanlaşma ve derinleşmeye yönelik bilgiler öğretilir.

Lisans Eğitimi 3 yıl (6 Sömestr)

Yüksek Lisans Eğitimi 2 yıl (4 sömestr)

Almanya`da Üniversite Sistemi

Alman üniversitelerinde yıllık öğrenim yerine sömestr sistemi mevcuttur. Buna göre şartlar mevcutsa öğrenime güz sömestrinin yanı sıra bahar sömestrsinde de başlanabilir. Her üniversite için ayrı ayrı belirlenmekle birlikte ülke genelinde yasal olarak;

Kış Sömestri için 15 Temmuz , Yaz Sömestri için 15 Ocak tarihleri arasına
kadar üniversitelerce hazırlanmış Kayıt Başvuru Formları üniversitelerin ilgili öğrenci işleri birimlerine ulaşmış olmalıdır.

Yani Almanya’da yabancı öğrenciler için kayıtla ilgili kararı prensip olarak Türkiye’deki YÖK’e benzer bir kurum olan ZVS / Zentralevergabestelle değil, üniversiteler kendileri vermektedir. Ancak bazı Üniversite ve Meslek Yüksek Okullarına başvuru UniAsisst denilen bir kuruluş üzerinden yapılmaktadır. Bunun iyi araştırılmasında ve bilgi edinilmesinde fayda vardır. Aksi takdirde büyük zaman kaybına sebep olabilir.

Dolayısıyla birden fazla üniversiteye başvuru yaparak i bir üniversiteden Kabul Belgesi / Zulassungsbescheid alma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz. Buna herhangi hukuki bir engel bulunmayıp yalnız posta ve çeviri tasdik masraflarının ek olarak fazladan ödenmesi gerekir. Daha sonra birden fazla kabul gelmesi durumunda içlerinden biri seçilebilir. Tercihleri yaparken dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de her üniversitenin değişik belgeler isteyeceğini hesaba katarak başvuru tarihlerini iyi takip etmektir.

EĞİTİM ALMAK ARTIK ÇOK KOLAY

BİZLE GÖRÜŞMEDEN EĞİTİMİNİZE KARAR VERMEYİN.