Program hakkında detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz.

İşletme Yüksek Lisans Programı

Yüksek öğrenimlerini işletmecilik dışında bir dalda tamamlamış olanlara çağdaş işletmecilik bilgileri ve yöneticilik yetenekleri kazandırmak suretiyle, toplumu ve iş yaşamını yönlendiren kuruluşların yönetiminde etkin görev ve sorumluluklar üstlenmeye hazır uzmanlar yetiştirmektir.
YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURU ŞARTLARI:
Tezli Yüksek Lisans müracaatları için başvuru tarihi itibariyle son üç yıl içerisinde alınmış olmak kaydıyla ALES sınavından en az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT(450) veya GRE (610)’den eşdeğer puan alması gereklidir. (2013 İlkbahar dönemi ve sonrasında alınan ALES puanları geçerlidir).
Tezsiz Yüksek Lisans müracaatları için ALES puanı aranmayacaktır.
 KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
a. Yüksek lisans için Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, (Aslı)
b. Doktora için yüksek lisans diploması, (lisansla gelenler hariç). (Aslı)
c. Transkript, (Not Dökümü) (Aslı)
d. Askerlik Durum Belgesi, (Aslı)
e. Nüfus Cüzdan fotokopisi, (T.C. Kimlik Numarası yazılı).
f. Ödeme yapıldığına dair belge, (Başvuru sırasında muhasebeden temin edilecektir.)
g. Resim, (4 adet vesikalık “4,5cm x 6cm” ).
h. Görev Belgesi, (Kurum indiriminden yararlanmak üzere, çalıştığınız kurumdan alınacak resmi yazı)
i. Aşağıdaki formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
1- EVRAK TESLİM FORMU
2- ÖZGEÇMİŞ VE KAYIT FORMU
3- İKAMET BEYAN FORMU
j. ALES Belgesi: (Sadece tezli Programlar için, Özel öğrenciler ve tezsiz yüksek lisans programlarında ALES belgesi şartı yoktur).
Programın Adı Durumu 2017-2018 Bahar Dönemi Ücretler
İşletme YL Tezli 18.000
Tezsiz 12.000

İşletme yüksek lisans programı hakkında

Detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz