ist
Hızla değişen, ihtiyaçları, sorunları, beklentileri artan bir dünyada yaşıyoruz. Böylesine hızlı bir dünyada insanların, kurumların ve ülkelerin varlıklarını ve güçlerini sürdürebilmeleri için, günün değişen koşullarına hazır ve donanımlı olmaları gerekiyor. Gelecekte eğitimde beceri düzeyinin yükselmesi, bireyin kendini yetiştirmesi, geliştirmesi ve bireysel yeteneklerini sonuna kadar kullanması ön plana çıkacaktır.

 

Bireyin bilgiye odaklı bir yaşamı öğrenme, analitik düşünme, sentez yapabilme, sorunları çözme ve etkili iletişim kurma gibi becerilere sahip olması beklenmektedir. Hızla çoğalan bilgi karşısında; her şeyi bilmek yerine, hangi bilgiyi nereden ve nasıl sağlayacağını bilen, seçici davranan yani öğrenmeyi öğrenen insana gereksinim duyulacaktır. Bizler, gelecekte birey, kurum ve toplumların şekillenmesinde en belirleyici etkenin bilgi olacağının farkındayız.

 

Amacımız; İş dünyasıyla akademik dünya arasında köprü kurarak, uygulanabilir bilgi sağlayan, davranış değişikliği yaratan eğitimler hazırlayarak, birey ve kurumların modern eğitim metotları bağlamında eğitim almalarını sağlamaktır.