Türkiye Kamu-Sen;

1992 yılında kurulmuş, Türkiye’nin ilk memur sendikaları Konfederasyonudur. 2014 yılı itibarı ile sendikalara üye olabilecek 2,27 milyon kamu görevlisinin 450 bini Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalara üyedir.

Türkiye Kamu-Sen;

Kamu görevlilerinin tamamının çatısı altında örgütlendiği, çatışan değil çalışan, üreten, yol gösteren ve hak ettiğini mutlaka alan bir konfederasyon olarak kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini her platformda korumak ve geliştirmek, ülkemize, çalışma yaşamına, üyelerimize ve evrensel sendikacılığa artı değerler katmak, Anayasamızda belirlenen ilkelerden sapmaksızın milli değerlerine bağlı, çığır açan, güçlü, lider, büyük bir Türkiye için her alanda fikir üreten bir sivil toplum örgütü olma vizyonu,

Avrupa Birliği standartları, ILO sözleşmeleri ve İnsan Hakları beyannamelerinde tanımlanan niteliklere sahip, grevli, gerçek anlamda toplu sözleşmeli, siyasete katılma hakkını da içeren, özgürlükçü sendikal haklarla donanmış, saygın iş kavramına uygun bir kamu istihdam yapısı ve adil bir ücret sistemi içerisinde insanca yaşama yetecek düzeyde refah ücretine kavuşmuş, geleceğe umutla ve güvenle bakan bir kamu çalışanı; birlik, bütünlük ve kardeşlik içinde yaşayan, huzurlu bir topluma ulaşmak için birliktelik sağlama, toplu sözleşmelere katılma, görüşmeler yapma, gerektiğinde greve gitme yoluyla mücadele etme misyonu ile kurulmuştur.

Türkiye Kamu-Sen;

Fiilen 25 yıllık birikim, 22 yıllık sendikacılık tecrübesi, kalifiye, uzman ve deneyimli kadrosuyla iş yaşamındaki gelişmeleri yakından takip eden ve üyelerinin sorunlarına anında çözüm üreten, çağdaş bir konfederasyondur.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİN AYAKLAR ALTINA ALINMASINA KARŞI

Türkiye Kamu-Sen;

Üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyan, milli ve manevi değerlere saygılı, ülkemizin devleti ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ilkesinden taviz vermeyen ve sendikacılığa yeni bir bakış açısı, yeni bir yaklaşım getirirken, bu ilkeleri ile üyelerinin hak ve menfaatlerini her platformda korumuş ve geliştirmiş olmaktan dolayı gurur duymaktadır.

BASKIYA, ZORLAMAYA VE YANDAŞLIĞA KARŞI

Türkiye Kamu-Sen;

Sendikaları kendisine köle isteyen iktidara, kraldan çok kralcılık yapan bürokratlara, makam ve mevkii zulüm ve baskı aracına dönüştürenlere, memuru tehditle, korku salarak üye yapanlara ve menfaatçilere rağmen onurlu mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.

Türkiye Kamu-Sen;

Verdiği hak mücadelesinde iktidarda kimin olduğuna bakmadan, kimse ile menfaat bağı kurmadan ve kimseye paravan olmadan hareket etmektedir.

Türkiye Kamu-Sen’in bağlı olduğu tek kaynak, Türk milleti ve onun hassasiyetleridir.

YALNIZCA KAMU GÖREVLİLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİ SAVUNMAK İÇİN

Türkiye Kamu-Sen;

Ekonomik açmazlara terk edilmiş emekli ve çalışanlarımız,

Hakları gasp edilmek istenen memurlarımız,

Özelleştirmelerden dolayı maaşları dondurulan kamu görevlilerimiz,

Talan edilen, yağmalanan, peşkeş çekilen ormanlarımızın, madenlerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın korunması,

Vatanımızı savunurken can veren, kan döken şehit ve gazilerimiz için vardır.

MEMURLARIN TOPLU SÖZLEŞME MASASINDA SATILMASINA ENGEL OLMAK İÇİN

Türkiye Kamu-Sen;

Toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlilerinin haklarının geriletilmesinin; enflasyon farkı, iş güvencesi, aile birliğinin sağlanma zorunluluğu gibi var olan haklarının gasp edilmesinin; memurlarımızın ve emeklilerimizin sorunlarının tam olarak görüşülmeden 30 gün sürmesi gereken toplu sözleşme görüşmelerinin 7 gün içinde bitirilmesinin; kamu görevlilerinin şahsi ve politik menfaatler uğruna pazarlanmasının önüne geçmek için Türkiye Kamu-Sen.

Kamu görevlilerinin atanmalarında, görevde yükselmelerinde, tayin ve terfilerinde tarafsızlık ve liyakat ilkelerinden vazgeçilmemesi; hak eden memurun hak ettiği göreve gelmesi; kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışma barışının, birlik, dayanışma ve verimlilik artışının sağlanması için Türkiye Kamu-Sen.

AYRIMCILIĞIN SON BULMASI, TARAFSIZ BİR YÖNETİM SAĞLANMASI İÇİN

Kamu görevlilerinin yandaş, yandaş olmayan; bizden, bizden olmayan gibi ifadelerle fişlenerek ayrıştırılmasının, kadrolaşmanın, adam kayırmanın, kıyımın, haksızlığın, hukuksuzluğun son bulması; kamuda bir takım siyasi çevrelere yakın olmanın çalışanın eğitim düzeyi, performansı ve kişiliğinin önüne geçmesinin önlenmesi için Türkiye Kamu-Sen.

Kamu kurum ve kuruluşlarının idarelerinin tarafsızlığının sağlanması, adil bir sınav ve atama sistemi ile çağdaş bir yönetim anlayışının oluşturulması için Türkiye Kamu-Sen.

MEMURLARIN GERÇEK İRADESİNİN TEMSİLİ İÇİN

Kamuda çalışma yaşamında görülen her türlü haksızlık, eksiklik ve adaletsizliğin giderilmesi; kamu görevlilerinin gerçek anlamda temsil edilmesi; sorunların çözümü için görüş, düşünce, fikir ve öneri geliştirilmesi; her alan ve platformda eylem ve etkinliklerle memurların hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi için Türkiye Kamu-Sen.    

İLKELERİMİZDEN ŞAŞMAYACAĞIZ

Türkiye Kamu-Sen;

Üyelerinden aldığı güçle, her türlü haksızlığın karşısında olmaya, her türlü ihaneti bertaraf etmeye ve devletimiz ve milletimiz üzerinde oynanan her türlü kirli oyunu bozmaya muktedir olacaktır.

Bizi biz yapan değerlerimizin yok sayıldığı, andımızın yasaklandığı; Devletimizin kurucusu Atatürk’ün unutturulmaya, bu topraklardan Türk adının silinmeye çalışıldığı ve Devletimizin terör örgütüne kurban edildiği bir dönemde, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalara üye olan kamu görevlilerimizin ortaya koyacağı milli duruş, hayati derecede önem taşımaktadır.

DEĞERLERİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Türkiye Kamu-Sen olarak;

Kamu görevlilerinin grevli, toplu sözleşmeli, siyaset ve yönetime katılma haklarını içeren sendikal hakların kazanılması ve insanca yaşama yetecek düzeyde refah ücretine kavuşması yolunda verdiğimiz mücadelede, milli ve manevi değerlerimizden asla vazgeçmeyeceğiz.

“Tek devlet” diyerek, kahraman ecdadımızın mübarek emekleriyle Anadolu’da hayat bulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti ülküsünü;

“Tek millet” diyerek, binlerce yıllık mazimizde her türlü farklılığı zenginliğe dönüştürerek insanlık tarihine mümtaz medeniyetleri hediye eden Türk milleti ülküsünü;

“Tek dil” diyerek, dünyanın en saygın ve yaygın dillerinden tarihimizin, kültürümüzün ve milli değerlerimizin taşıyıcısı olan güzel Türkçe ülküsünü;

“Tek vatan” diyerek, yüz binlerce şehidimizin aziz kanlarıyla sınırları çizilmiş olan cennet vatanımız, güzel Türkiye’miz ülküsünü;

“Tek bayrak” diyerek, rengini şehitlerimizin mübarek kanından almış ve büyük milletimizin hür yaşama arzusunun simgesi olan ay yıldızlı al bayrak ülküsünü asla terk etmeyeceğiz.

AZMİMİZİ, CESARETİMİZİ, KARARLILIĞIMIZI KAYBETMEYECEĞİZ

Türkiye Kamu-Sen olarak;

Mücadele azmimizi, kararlılığımızı, Bizans topraklarında ilerlerken; “250 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor.” diyen haberciye; “Endişelenme, biz de 27 bin kişilik kuvvetle onlara yaklaşıyoruz.” diyen Sultan Alparslan’dan alıyoruz. Biz azmimizi, davamızın büyüklüğünden alıyoruz.

Mücadele cesaretimizi, Afrika’dan İspanya’ya geçip, geldiği gemileri yaktıktan sonra, 7 bin imanlı er ile 100 bin kişilik orduya karşı gelip, Avrupa’yı İslam’la şereflendiren, 800 yüz yıl Avrupa’yı nurlandıran Endülüs Devleti’nin kurucusu, Tarık Bin Ziyad’dan alıyoruz.  Biz cesaretimizi; davamızın haklılığından alıyoruz.

Mücadele gücümüzü, kudretimizi, çıplak ayaklarını çuvalla, çaputla sararak, kanayan yaralarına tuz basarak, açlıktan ağaç kabuklarını kemirerek yedi düveli dize getiren aslanlarımızdan; atacak tek bir mermisi dahi yokken; “Türk’ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa, mahvolsun daha iyidir! Öyleyse Ya İstiklal, Ya Ölüm!” diyen Gazi Mustafa Kemal’den alıyoruz.

Biz kudretimizi; damarlarımızdaki asil kandan alıyoruz.