Program hakkında detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz.

İşletme Yüksek Lisans Programı

Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
            İşletme  Tezsiz Yüksek Lisans Programının  eğitim süresi üç (3) yarıyıldır. 1 ve 2. yarıyıllarda öğrencilerimiz 10 ders (30 kredi) alarak Proje dönemine başlayabilirler. Son yarılda (3. yarıyıl) ise öğrencilere Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Projelerini hazırlamaya başlayabilirler. Projelerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz diplomasını almaya hak kazanır.
Genel Başvuru Koşullar
1.      4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 
 
Tezli Yüksek Lisans
Tezli yüksek lisans programının amacı, bilimsel araştırma yapmak, bilime katkı sağlamak olarak ifade edilebilir. Eğer bilim insanı olmak, bilimsel araştırmalar yapmak, özetle akademisyen olmak hedefleriniz arasında varsa tercihiniz tezli yüksek lisans olmalı.
             İşletme Tezli Yüksek Lisans Programının  eğitim süresi dört (4) yarıyıldır (iki yıl). 1 ve 2. yarıyıllarda öğrencilerimiz 7 ders (21 kredi) alarak Tez dönemine başlamaya hak kazanırlar. Son iki yarılda ise öğrencilere Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Tezlerini hazırlamaya başlayabilirler. Tezlerin bitiminde Tez Jüri Savumasını başarıyla geçerek diplomasını almaya hak kazanır.
Genel Başvuru Koşullar
1.      4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).
2.      ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
3.      YÖK tarafından ALES (EA)’e eşdeğer kabul edilen (son beş yıl içinde) GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak (son beş yıl içinde).
4.      Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
5.      Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
TEZSİZ-UZAKTAN İŞLETME YÜKSEK LİSANS
İşletme Uzaktan Öğretim  Tezsiz Yüksek Lisans Programının  eğitim süresi üç (3) yarıyıldır. 1 ve 2. yarıyıllarda öğrencilerimiz 10 ders (30 kredi) alarak Proje dönemine başlayabilirler. Son yarılda (3. yarıyıl) ise öğrencilere Anabilim Dalının önerisi ve Enstitünün Yönetim Kurulu Kararıyla atanacak danışmanlarıyla Projelerini hazırlamaya başlayabilirler. Projelerini başarıyla bitiren öğrencilerimiz diplomasını almaya hak kazanır.
İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerimiz  diledikleri yerden internet erişimi olan ister bilgisayar, ister tablet isterlerse de akıllı cep telefonlarından derslerini takip etme imkanına sahiptirler.
Genel Başvuru Koşullar
1.      4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.
 
ÜCRET
İŞLETME TEZLİ      : 1.DÖNEM ÜCRETİ 4.000TL 2.DÖNEM ÜCRETİ 4.000TL TEZ DÖNEMİ 4.000TL TOPLAM ÜCRET 12.000TL
İŞLETME TEZSİZ   : 1.DÖNEM ÜCRETİ 4.000TL 2.DÖNEM ÜCRETİ 4.000TL PROJE DÖNEMİ 2.000TL TOPLAM ÜCRET 10.000TL
İŞLETME UZAKTAN ÖĞRETİM  : 1.DÖNEM 4.000TL 2.DÖNEM 4.000TL PROJE DÖNEMİ 2.000TL TOPLAM ÜCRET 10.000TL

İşletme yüksek lisans programı hakkında

Detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz