Program hakkında detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz.

İşletme Yüksek Lisans Programı

Otuz saatlik on adet ders ve yüksek lisans proje çalışmasından oluşur. (Toplam 90 AKTS) Bu programı tamamlamanın normal süresi 2 yarıyıl, azami süresi 3 yarıyıldır.
İŞLETME YÖNETİMİ TEZLİ
-Yirmibir saatlik yedi adet ders, yüksek lisans semineri ve tez çalışmasından oluşur. (Toplam 120 AKTS) Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.
-Ders aşamasını tamamlayan öğrenciler tezlerine başlamadan önce tez formuyla birlikte bir tez önerisini Enstitüye sunarlar. Tez önerileri Enstitü tarafından kabul edildikten sonra tezlerine başlamaya hak kazanırlar.
-Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan tezli yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyetlerinden önce aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
a. Yüksek lisans programında kayıtlı olan öğrencinin mezun olabilmesi için aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmesi gerekmektedir.
a. Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bir bildiri,
b. Hakemli/indeksli dergide yayınlanmış, yayına kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış bir makale,
c. İZÜ nün Sosyal/Fen alanlarında düzenleyeceği sempozyumlarda sunulmuş bir bildiri.
İstanbul Avrupa yakasında Halkalı kampüsünde ve Fındıklı Yerleşkesinde, İstanbul Anadolu yakasında ise Altunizade yerleşkesinde yapılacaktır. Halkalı Kampüsü haricindeki yerleşkelerde yeterli sayıda öğrenci kayıt yaptırdığı taktirde dersler açılacaktır.
Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının dersleri (bazı programlar hariç) hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonu (Cumartesi günü) yapıldığından çalışanlar için uygundur.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasındaki yerleşkelerinde ulaşımı kolay, kaliteli ve iddialı lisansüstü eğitimi vermektedir. Alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilen dersler lisansüstü öğrencilerine gerek özel sektörde gerekse kamuda daha iyi bir kariyer imkanı sunmaktadır. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarımız öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası kurumlarda başarılı bir akademik kariyere hazırlamaktadır. Öğrencilerin derslere katılım göstermesi, gerek ders döneminde gerek tez döneminde yeterli zaman ayırarak bilimsel çalışmalar ve araştırma yapması gerekmektedir. İZÜ 3000’e yaklaşan lisansüstü öğrenci sayısı ile yaklaşık %40 lisansüstü öğrenci oranına ulaşmış olup, Türkiye’nin alanında en iyi üniversitelerinden birisidir.
Tezli Yüksek Lisans; 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından başlamak üzere normal öğrenim süresince (2 yıl veya 4 yarıyıl) 20.000 TL (KDV dahil) olup, 12 eşit taksitle tahsil edilir.
Tezsiz Yüksek Lisans; 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından başlamak üzere normal öğrenim (1,5 yıl veya 3 yarıyıl) süresince 17.000 TL (KDV dahil) olup, 12eşit taksitle tahsil edilir.
Bilimsel hazırlık programı kapsamında ek olarak alınan her bir ders için; 1.750 TL (KDV dahil)’dir.
Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvuran ve kayıt yaptıran tüm öğrencilere ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılmaktadır.
BELGELER
 Online Başvuru Sistemi’ndeki başvuru formunu doldurmuş olmak,
* Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi,
* Not döküm belgesi (Transkript-İmzalı)
* ALES sonuç belgesi (Belgede doğrulama kodu mutlaka gözükmelidir.) (Doktora ve Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan istenir.)
* Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (Belgede doğrulama kodu mutalaka gözükmelidir) (Doktora ve Öğretim dili %100 Arapça, %100 İngilizce ve %30 İngilizce olan programlara başvuran adaylardan istenir.)

İşletme yüksek lisans programı hakkında

Detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz