Program hakkında detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz.

İşletme Yüksek Lisans Programı

İSÜ Executive MBA Programının amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak; işletmeleri tüm fonksiyonları ile bütüncül bir anlayışla kavramalarını sağlamak; kuram, uygulama, teşhis ve karar verme kavramlarını kazandırmanın yanı sıra adayların iletişim becerilerini geliştirmek; birer lider ve takım üyesi olmanın bilinci ile planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmaktır.
Eğitim dili Türkçedir.
Programı tamamlayanlar İşletme Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Başvuru Dönemi: 2 Ocak – 19 Şubat 2018
Derslerin Başlama Tarihi: 05 Mart 2018
Executive MBA Yüksek Lisans Programı’na başvuracak adayların;
Lisans öğrenimini, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim programını başarıyla tamamlamış olması,
Online Başvuru Formu’nu doldurması
Erkek adaylar için Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olması
Tezli programa başvuracakların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 standart puan almış olması
Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması gerekmektedir.
MEMUR-SEN ÜYELERİNE ÖZEL TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Kamu çalışanları için hazırlanan Tezsiz İşletme Yüksek Lisans Programının amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan personeli yönetsel görevlere hazırlamak; yönetim, insan kaynakları, performans, pazarlama alanlarında yetkinlikleri ile iletişim, motivasyon ve liderlik becerilerini geliştirmek; aynı zamanda ekonomi ve finansal okur yazarlıklarını arttırmaktır.
Eğitim dili Türkçedir. 5 zorunlu ve 5 seçmeli olmak üzere toplam 10 ders alınacaktır.
Programı tamamlayanlar İşletme Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Başvuru Dönemi: 8 Ocak – 12 Şubat 2018
Derslerin Başlama Tarihi: 05 Mart 2018

İşletme yüksek lisans programı hakkında

Detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz