Program hakkında detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz.

İşletme Yüksek Lisans Programı

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Program işletme biliminin tüm boyutlarını eşit düzeyde ele alacak şekilde bir kapsama sahip olup; işletmenin ana bilim dalları olan yönetim, organizasyon, muhasebe, finans ve pazarlama alanlarından dersleri içermektedir.
İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Yüksek Lisans Programı farklı disiplinlerden ve çalışma ortamlarından gelen adayları profesyonel kariyerlerine hazırlamak ve kariyerlerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı;
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların;
Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi, İstatistik ve Endüstri Mühendisliği bölümleri mezunları ile İşletme Anabilim Dalı Başkanlığının bu bölümlere eş değer kabul edeceği bölümlerden mezun olanlar doğrudan kabul edilir. Bu bölümler dışındaki diğer bölüm mezunlarının programa kabul edilebilmeleri için ilgili yönetmelik gereği 1 yarıyıl süren bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekir.
ALES Eşit Ağırlık (EA) puanı türünden en az 55 puan almış olma,
Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olma şartı aranır.
Müracaat eden öğrencilerin başarı puanının ve sıralamasının belirlenmesi;
ALES puanının %50’si,
Lisans not ortalamasının %25’i
Mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan puanın %25’i alınarak hesaplanır.
Toplam 100 tam puan üzerinden en yüksek puandan başlanarak adayların sıralaması yapılır.
İşletme Tezli Yüksek Lisans       18.000TL
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans    18.000TL
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı;
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na Başvuru Şartları:
Tüm dört yıllık üniversite mezunlarının başvuruları kabul edilmektedir.
Başvurularda ALES koşulu aranmamaktadır.

İşletme yüksek lisans programı hakkında

Detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz