Program hakkında detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz.

İşletme Yüksek Lisans Programı

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  İşletme Ana Bilim Dalı  Lisansüstü (Tezli/Tezsiz/Uzaktan Eğitim)  Programları, Türkiye’de işletmecilik alanında kendini geliştirmek isteyen tüm üniversite lisans mezunlarını, öğrenci adayı olarak görmektedir.  Programın özlü, globalleşme sürecinde kaliteli eğitim anlayışıyla,  işletmeleri çevreleyen faktörleri kavramak, işletmelerdeki güncel sorunları ve çözümlerini tartışmak,  işletme ve yönetim fonksiyonlarını, süreçlerini ve işletmecilikle ilgili olguları geniş bir perspektiften anlamaya çalışmaktır.
Geleneksel anlayışlardan farklı olarak, kuram ve araştırmayı bir bütünlük içinde değerlendirmekte  olan  İşletme  Lisansüstü  Programları,  bilimde çağdaş  düşüncede özgür temasıyla  sunulan  eğitim programıyla  uzmanlık  geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu anlayışla program öğrenciyi insanlığın ve iş hayatının olumlu gelişimine katkı sağlayabilecek, çağdaş yönetim uygulamaları ile yaratıcı ve disiplinlerarası yönetim yaklaşımlarını ön plana çıkarabilecek, öğrenmeyi öğrenmiş yönetim profesyonelleri ve akademisyenler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Mürşide ÖZGELDİ  İşletme Anabilim Dalı Başkanı
İŞLETME e-EĞİTİM PROGRAMLARI (UZAKTAN EĞİTİM TÜRKÇE) 12.100,00 ₺
İŞLETME e-EĞİTİM PROGRAMLARI (UZAKTAN EĞİTİM İNGİLİZCE) 12.650,00 ₺
İŞLETME 16.500,00 ₺

İşletme yüksek lisans programı hakkında

Detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz