Program hakkında detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz.

İşletme Yüksek Lisans Programı

İngilizce İşletme Tezli Yüksek Lisans Programının, güncel teori ve uygulamaları temel alan ders programı etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel yöneticiler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Programa devam eden katılımcılar, ilk iki yarıyılda temel işletme alanı dersleri alacaktır. Programın üçüncü yarıyılında katılımcılar uzmanlaşmak istedikleri alanı seçecek ve o alanda açılacak dersleri alacaklardır. Programda muhasebe ve denetim, bankacılık, finans, pazarlama, yönetim, işletme hukuku, turizm ve uluslararası lojistik ve ticaret olmak üzere sekiz uzmanlaşma alanı sunulmaktadır.
İSTENİLEN BELGELER
Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
ALES sınavından en az 55 puan almış olmak (Tezli programlar için)
Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı
3 adet vesikalık fotoğraf
Nüfus Cüzdanı
T.C. Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
Ulusal ve / veya uluslar arası kuruluşlar tarafından yapılan sınavlarda ya da Okan Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılan sınavda en az 60 ve eşdeğer düzeyde puan aldığını gösterir belge (ÜDS:60, KPDS:60, TOEFL-IBT: 72, TOEFL-CBT: 198-199, IELTS: 4, TOEFL-PBT: 531-532)
İŞLETME YÜKSEK LİSANS TÜRKÇE
Türkçe İşletme Tezli Yüksek Lisans Programının güncel teori ve uygulamaları temel alan ders programı. etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel yöneticiler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Programa devam eden katılımcılar ilk iki yarıyılda temel işletme alanı dersleri alacaktır. Programın üçüncü yarıyılında katılımcılar uzmanlaşmak istedikleri alanı seçecek ve o alanda açılacak dersleri alacaklardır. Programda muhasebe ve denetim, bankacılık, finans, pazarlama, yönetim, işletme hukuku, turizm ve uluslararası lojistik ve ticaret olmak üzere sekiz uzmanlaşma alanı sunulmaktadır.
Günümüz koşullarında vasıflı bir yönetici olabilmek için yabancı dil yeterliliği şarttır. Bu nedenle katılımcıların programın üçüncü yarıyılda İngilizce, Rusça, Çince ve Almanca dillerinden birini seçerek dil becerisini geliştirebilecekleri yabancı dil dersi seçmeli olarak konulmuştur.
BELGELER
Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
3 adet vesikalık fotoğraf
Nüfus Cüzdanı
T.C. Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının başvuru
TEZLİ TEZSİZ
İNGİLİZCE İŞLETME 19.700 22.500
TÜRKÇE İŞLETME 19.700 22.500

İşletme yüksek lisans programı hakkında

Detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz