Program hakkında detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz.

İşletme Yüksek Lisans Programı

İşletme Yüksek Lisans Programı, tam zamanlı bir programın bütün özelliklerine sahip olup, çalışanlara yönelik olarak ve iki eğitim döneminde tamamlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Program, istenirse bir eğitim dönemi daha uzatılabilme esnekliğine sahiptir. Öğrencilerin kendi ihtiyaçlarına göre seçebilecekleri genel uzmanlık alanlarına ek olarak, programımız aynı zamanda Perakendecilik ve Gayrimenkul Yönetimi üzerine iki ayrı sektörel uzmanlık alanı daha sunar. Perakende ve Gayrimenkul Merkezi’nden sertifika almaya hak kazanmış olan adaylar, dilerlerse eğitimlerine devam edip programın temel gereklerini yerine getirerek İşletme Yüksek Lisans derecesi de alabilir.
Başvuru ve Başvuru Koşulları
İşletme Yüksek Lisans programına lisans derecesi ile başvurulur. Başvuru sırasında gerekli dereceyi henüz almamış adayların programa kayıt olabilmeleri için, öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilan edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekir.
Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir.
Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü aranır.
T.C. vatandaşı adayların ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında YÖK’ten kendileri tarafından alınan Diploma Denklik Belgesini sunmaları gerekir
Başvuru Belgeleri
Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde olan belgelerin ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de sunulmalıdır.
Başvuru formu ile başvuru belgelerinin eksiksiz ve doğru olması, başvuru sahibinin sorumluluğudur.
Başvuru Formu:
Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu
Diploma:
Mezun olduğu yüksek öğrenim programına ait diplomanın aslı. Henüz mezun olunmadıysa, olası mezuniyet tarihini gösterir resmi belge. Yurt dışından alınan diplomalar için ek olarak, varsa YÖK Yurt Dışı Diploma Birimi’nden alınacak tanınırlık belgesinin kopyası.
Not: Lisans veya yüksek lisans eğitimini yurt dışında bir yüksek öğrenim kurumunda tamamlamış ve başvuruları olumlu değerlendirilen adaylardan diploma denklik belgesi olmayanların diplomalarının tanınırlığı ve uygunluğu için, YÖK Kuralı gereği, kendilerinin e-devlet üzerinden online olarak başvuru yapması ve işlemin sonuçlarını Üniversite’ye teslim etmesi gerekmektedir.
Adaylar, tanınırlık ve uygunluk sonucu gelene kadar şartlı kabul edilip, özel öğrenci statüsünde Üniversite’ye kayıt edilirler. Tanınırlık ve uygunluk başvurusu olumlu bulunan öğrenciler, lisansüstü öğrenci statüsüne geçerler.
E – devlet şifresi olmayan yabancı uyruklu öğrenciler için e-devletten ayrı bir online başvuru portalı oluşturulmuştur.
Sadece ülkelerinde savaş, işgal veya ilhak koşulları bulunan öğrenciler, başvurularını YÖK’e elden teslim ederek yapabilecektir.
Transkript:
Mezun olunan veya öğrenim görülen yükseköğretim kurumlarından aldığı dersleri ve notlarını gösteren resmi transkript. (Belgenin resmi sayılması için, üzerinde söz konusu öğretim kurumunun resmi mührü ve imzası olması gerekir, akademik kayıtların (noter onaylı) kopyaları kabul edilmez.)
Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.
İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu
Adayların aşağıdaki sınav sonuçlarından herhangi birini sağlaması gerekir.
*YÖK kuralları gereği, TOEFL sınavının devlet üniversitelerinde yapılan sınavı geçerli sayılmaktadır.
**Temmuz 2013 tarihine kadar alınmış olan KPDS/ÜDS sınavları geçerlidir.
*** TRACE sınavı, Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin İngilizce olarak görecekleri bölüm derslerini takip edebilecek yeterliğe sahip olup olmadıklarını saptamak için hazırlanmıştır.
**** Yüksek lisans programlarına başvurularda, öğrenim dili tamamen İngilizce olan bir yükseköğretim programından en geç iki yıl önce mezun olup, ilgili enstitü tarafından yapılan değerlendirme sonucu İngilizce bilgileri yeterli bulunan adaylar İngilizce yeterlik sınav sonucu koşulundan muaftır.
CV:
Başvuru belgeleriniz arasında sunmanız gereken özgeçmişiniz, aldığınız eğitimi (öğrenim gördüğünüz tarihler ve aldığınız diplomalarla birlikte), bugüne kadar edindiğiniz iş deneyimlerinizi (unvanlarınızı, çalıştığınız tarihleri, yarı zamanlı veya tam zamanlı olup olmadığını) ve bilgisayar becerilerinizi bütün ayrıntılarıyla içermelidir.
Referans Mektubu:
İki adet referans mektubu gerekmektedir. Online başvuru formunun doldurulması aşamasında, referans verecek olan kişilerin iletişim bilgilerinin tam olarak doldurulması gerekmektedir. Online başvuru formu tamamlandıktan sonra bu kişilere sistem üzerinden link ulaştırılacaktır.
Referans formlarını dolduracak kişilerin internete erişimi yoksa, referans formunun çıktısını doldurup, doğrudan ÖzÜ İşletme Enstitüsü Ofisi’ne postalayabilir veya mühürlü bir zarf içerisinde, mührün üzerini imzalayarak, diğer başvuru belgeleriyle birlikte teslim etmesi için öğrenciye teslim edebilir.
Niyet Mektubu:
Kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup. İngilizce olarak yazılması gerekir.
Ek Bilgiler:
Varsa, adayın akademik ve profesyonel kariyer geçmişini gösteren ek belgeler
Başvuru, Değerlendirme ve Kabul Süreci
Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir.
Bilgi ve belgelerinde herhangi bir tutarsızlık olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.
Başvuru belgeleri Üniversite tarafından saklanır ve değerlendirme sonucu ne olursa olsun adaylara iade edilmez.
Adayların başvuruları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Enstitü Yönetim Kurulu’nun adayların kabulüne ilişkin önerileri ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.
Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak ön değerlendirme sonucunda mülakat için davet edilebilirler. Davet edildiği halde mülakata katılmayan adayların başvuruları işleme alınmaz.
Kabul edilen adaylara tahsis edilecek bursların kapsam, koşul ve kontenjanları her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir; burs tahsisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurul kararı ve Rektör onayı ile yapılır.
Kabul edilen yabancı uyruklu adayların kayıt yaptırabilmesi için öğrenim meşruhatlı giriş vizesi ile Türkiye’ye giriş yapmaları şarttır.
Kabul edilen adaylar, kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya ülkelerine en yakın) T.C. Büyükelçilik Konsolosluk şubelerine veya T.C. Başkonsoloslukları’na başvurarak öğrenim vizesi almalıdırlar.
Öğrenim Ücreti ve Burslar
Öğrenim Ücreti Nedir?
Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından 2017-2018 Akademik Yılı için belirlenen öğrenim ücreti, İşletme Yüksek Programı için 40.000 TL’dir. Öğrenim ücreti, iki taksitle ödenebilir. Türk Lirası dışındaki para birimlerinde yapılan ödemeler için, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın o günkü Döviz Satış Kuru kullanılır.
Burslar
ÖzÜ MBA Programı, kabul sürecinde adayları mali durumlarından bağımsız olarak değerlendirir.
Tüm başvuru belgelerini online başvuru formuna yükleyerek online başvuru şartlarını yerine getiren aday öğrencileri, Program Direktörleri mülakat yaparak değerlendirmeye alır.
Burs olanaklarına başvuran bütün aday öğrencilerin, GMAT, GRE veya ALES sınavına girmesi ve sınav sonuçlarını mülakat esnasında hazır bulundurması gerekir.
Mülakat sonrasında, kabul edilen aday öğrencilerin tüm başvuru belgeleri ve sınav sonuçları, Program Direktörleri ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, Rektör onayı ile, aday öğrencilerin alabileceği akademik ve profesyonel başarıya odaklı değişen oranlarda “başarı” burs paketi sunulur.

İşletme yüksek lisans programı hakkında

Detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz