Üniversite: Viyana Üniversitesi
Kuruluş Yılı: 1365
Web Sitesi: http://www.univie.ac.at/
Öğrenci sayısı: 75,000
Semester ücreti: 750 Euro

1365 yılında kurulan Viyana Üniversitesi’nin ana binası, şehrin merkezindeki tarihi üniversite binasıdır. Burası üniversite idaresinin de merkezidir ve okulla ilgili tüm işlemler burada yapılır. Şehrin merkezinde bulunan ana binaya hemen önünden geçen metro, tramvay ve otobüslerle ulaşım sağlanır.
başkent ve en büyük şehri, aynı zamanda ülkenin 9 eyaletinden yüz ölçümü bakımından en küçüğü. Yaklaşık 1.705.000 kişilik nüfusuyla ülkenin en kalabalık kentidir, çevre ilçeleriyle birlikte Viyana’da yaklaşık iki milyon insan yaşar, ki bu da Avusturya nüfusunun yaklaşık dörtte biridir. Nüfus bakımından Viyana Avrupa Birliği’nin en büyük onuncu kentidir

Viyana Üniversitesi Bölümleri
 • Afrika Çalışmaları
 • Afrika Çalışmaları
 • Eski Mısır uygarlığını inceleyen bilim
 • Eski Mısır uygarlığını inceleyen bilim
 • Genel Dilbilim: Dilbilgisi kuramı ve bilişsel dilbilim
 • Eskiçağ Tarihi ve Arkeoloji
 • Eskiçağ Tarihi ve Arkeoloji
 • Altorientalische Filoloji ve Doğu Arkeolojisi
 • Uygulamalı Dilbilim
 • İngilizce konuşulan Edebiyatları ve Kültürleri
 • Antropoloji
 • Arap Dünyası: Dil ve Toplum
 • Astronomi
 • Astronomi
 • Avusturyalı Çalışmaları – Kültürler, Edebiyatları, Diller (Avusturya çalışmaları – kültürleri, edebiyatları, diller)
 • İş yönetimi
 • İş yönetimi
 • Egzersiz ve spor
 • Eğitim Bilim
 • Eğitim Bilim
 • Biyoloji
 • Biyoloji ve Çevre Koruma
 • Biyolojik Kimya
 • Boşnakça / Hırvatça / Sırpça
 • Botanik
 • Bizans ve Çağdaş Yunan Çalışmaları
 • Bizans ve Çağdaş Yunan Çalışmaları
 • Kimya
 • Kimya
 • Kimya
 • Kimya ve Malzeme Teknolojisi
 • İletişim Bilimleri
 • Hesaplamalı Bilim
 • CREOLE – Kültürel Farklılıklar ve Sınıraşan Süreçler (eklem müfredat)
 • Tasarı geometri
 • Alman
 • Yabancı ve İkinci Dil Olarak Almanca
 • Alman Filolojisi
 • Alman Filolojisi
 • Doğal bilimler alanında Doğa Bilimleri, Teknik Bilimler Doktora programı
 • Yaşam bilimleri alanında doğa bilimlerinin Doktora Doğa Bilimleri programı ve doktora çalışmaları
 • Beşeri Bilimler, Felsefe ve Eğitim Bilimleri Felsefe Doktora
 • Doktora Çalışmaları Kanun
 • Sosyal Bilimlerde Doktora Programı
 • Ekonomi alanında İktisadi ve doktora çalışmalarında Doktora Programı
 • Ekoloji ve Ekosistemler
 • İngilizce
 • İngiliz ve Amerikan Çalışmaları
 • İngiliz Dili ve Dilbilim
 • Çevre Bilimleri
 • Yer Bilimleri
 • Yer Bilimleri
 • Beslenme Bilimleri
 • Beslenme Bilimleri
 • Avrupa Etnoloji
 • Avrupa Etnoloji
 • Sağlık Avrupa Master ve Fiziksel Aktivite (eklem müfredat)
 • Protestan İlahiyat
 • Protestan İlahiyat
 • Protestan Dini
 • Evrimsel Biyoloji
 • Fin
 • Fin-Ugor Çalışmaları
 • Fransız
 • Cinsiyet Çalışmaları
 • Genetik ve gelişimsel biyoloji
 • Coğrafya
 • Coğrafya
 • Coğrafya ve Ekonomi
 • Geçmiş
 • Geçmiş
 • Tarih, Sosyal Bilimler ve Siyaset Eğitim
 • Tarihsel araştırmalar, Yardımcı Tarihi Bilimler ve Arşiv Bilimi
 • Küresel Tarih ve Küresel Çalışmalar (eklem müfredat)
 • Yunan
 • Ev ekonomisi ve beslenme
 • Macar Çalışmaları
 • Macar Çalışmaları
 • Indogermanistik ve tarihsel dilbilim
 • Bilgisayar bilimi
 • Bilgisayar bilimi
 • Bilgisayar bilimleri eğitimi
 • Disiplinlerarası Doğu Avrupa Çalışmaları
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası Kalkınma
 • İslam dini eğitimi
 • İtalyan
 • Japon Çalışmaları
 • Japon Çalışmaları
 • Yahudilik
 • Yahudilik
 • Haritacılık ve Jeoinformasyon
 • Katolik İlahiyat
 • Katolik Din
 • Klasik Arkeoloji
 • Klasik Arkeoloji
 • Klasik Filoloji
 • Klasik Filoloji (Yunanca Çalışmaları)
 • Klasik Filoloji (Latin Araştırmaları)
 • Koreli Çalışmaları
 • Koreli Çalışmaları
 • Kültür ve modern Güney Asya toplumu
 • Sosyal ve Kültürel Antropoloji
 • Sosyal ve Kültürel Antropoloji
 • Sanat tarihi
 • Sanat tarihi
 • Latin
 • Ortaçağda ve Modern Times Latin Filoloji
 • Matematik
 • Matematik
 • Matematik
 • MATILDA: Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Tarihi (eklem müfredat) Avrupa Yüksek Lisans
 • Medya bilgisayar
 • Meteoroloji
 • Meteoroloji
 • Bilişsel Bilimler Orta Avrupa Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programı (eklem müfredat)
 • Moleküler Biyoloji
 • Moleküler Mikrobiyoloji, Mikrobiyal Ekoloji ve Immunobiology
 • Müzikbilim
 • Müzikbilim
 • Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Yönetimi
 • Nederlandistik
 • Nederlandistik
 • Nümismatik ve Parasal Tarih (Bireysel master programı)
 • Doğuya özgü
 • Hemşirelik Bilim
 • Eczane
 • Eczane
 • Gelişmiş İlahiyat Araştırmaları / Din Eğitimi yanı sıra Protestan İlahiyat Doktora programı ve Doktora programı Katolik İlahiyat Doktora çalışmaları
 • Doktora programı Disiplinlerarası Hukuk Araştırmaları
 • Felsefe
 • Felsefe
 • Earth (Jeofizik) (eklem müfredat) Fiziği
 • Fizik
 • Fizik
 • Fizik
 • Siyaset bilimi
 • Siyaset bilimi
 • Lehçe
 • Psikoloji
 • Psikoloji
 • Psikoloji ve Felsefe
 • Medya ve İletişim Çalışmaları
 • Medya ve İletişim Çalışmaları
 • Mekansal Araştırma ve Bölge Planlama
 • Kanun
 • Din Eğitimi
 • Din Eğitimi
 • Dinin Çalışması
 • Romantik dilleri ve edebiyatı
 • Romantik dilleri ve edebiyatı
 • Rus
 • Bilim-Teknoloji-Toplum
 • Bilimsel Hesaplama
 • Sinoloji
 • Sinoloji / Çin öğretme becerisi
 • İskandinav Çalışmaları
 • İskandinav Çalışmaları
 • Slav
 • Slav
 • Slovak
 • Sloven
 • Toplumbilim
 • Toplumbilim
 • İspanyolca
 • Spor Bilimi
 • Spor Bilimi
 • Dilleri ve Güney Asya kültürleri
 • Dilleri ve Güney Asya ve Tibet kültürleri
 • Dilbilim
 • İstatistikler
 • İstatistikler
 • Tiyatro, Film ve Medya Tarihi
 • Tiyatro, sinema ve medya kuramı
 • Tiyatro, Sinema ve Medya Çalışmaları
 • İlahiyat uzmanlık (İleri İlahiyat Araştırmaları)
 • Tibet ve Budist Çalışmaları
 • Kültürlerarası İletişim
 • Çeviri
 • Çek
 • Turkologie
 • Macar
 • Kentsel Çalışmalar (eklem müfredat)
 • Prehistorya ve Arkeoloji Antik
 • Prehistorya ve Arkeoloji Antik
 • Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Karşılaştırmalı Edebiyat
 • Davranış, nörolojik ve bilişsel biyoloji
 • Ekonomi bilimi
 • Ekonomi bilimi
 • Ekonomi ve Doğu Asya Derneği (Doğu Asya Ekonomi ve Toplum)
 • Ekonomik bilgisayar bilimi
 • Ekonomik bilgisayar bilimi
 • (Bilim Tarihi ve Felsefesi – HPS) Bilim Felsefesi ve Bilim Tarihi
 • Zooloji

Başvuru Koşulları

Lisans Kabulü alabilmek için ilk şart, Türkiye de bir Üniversitede dört yıllık bir bölümü kazanmaktır.
ÖSS de kazandığınız bölümün ancak aynısına veya benzer bir bölümüne Avusturya da başvurabilirsiniz.
Kazandığınız Üniversite Özel ya da Devlet Üniversitesi olabilir.  Özel Üniversiteleri kazanıp, kayıt parası vermeden başvurunuz mümkün. Bizim için yerleşti belgesi yeterli olacaktır.
Öğrenciler 3 yıllık eğitimin sonunda istemeleri durumunda herhangi bir sınava tabi olmaksızın Master eğitimine başlayabilirler.

Lisans eğitimi 3 yıldır. Bir yıl da Almanca hazırlık eğitimi eklenince, toplam süre 4 yıla denk gelmektedir.

Avusturya daki tüm Üniversitelerin Dünyanın her yerinde denkliği vardır.

Yüksek Lisans Eğitimi

Avusturya da bir Yüksek Lisans kabulü alabilmeniz için, en önemli şart, mezun olduğunuz bölümden yüksek lisans başvurusu yapabiliyor olmanız.
Bunun dışında son dönem ALES puanınızın en az 55 olması gerekiyor.
Buna ek olarak, bazı Üniversiteler için, Türkiye`deki her hangi bir üniversitede Yüksek Lisans yapma hakkına sahip olduğunuza dair bir belgeye ihtiyacınız olacaktır.
Öğrenciler 2 yıllık eğitimin sonunda istemeleri durumunda direkt Doktora programına başlayabilirler.

Yatay Geçiş

Aktif olarak Türkiye’de bir Üniversitede öğrenim gören öğrenciler de Avusturya`ya yatay geçiş yapabilirler ve Türkiye`de vermiş oldukları dersleri saydırabilirler. Bu sayede sadece kalan fark derslerini alarak diploma almaları mümkün olmaktadır.

Lisansa, bir sene Almanaca hazırlık eğitimi aldıktan sonra başlanmaktadır.

Avusturya Üniversite kayıtları iki dönemde yapılır.

 • Haziran- Eylül
 • Ocak- Şubat

Haziran-Eylül dönemlerinde; Lisans, yatay geçiş ve yüksek lisans başvuruları yapılmaktadır.

Ocak- Şubat döneminde ise, yatay geçiş ve yüksek lisans başvuruları yapılmaktadır. Bu dönem de Lisans Eğitimi başvuruları yapılmaz.

Bazı kontenjan sınavı olan bölümler için ise, başvuru tarihi 1 Marttır. Bu bölümler ile ilgili bilgi almak için Eğitim Danışmanlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Avusturya Eğitim Sistemi

Avusturya üniversiteleri ve sanat kolejleri, aynı zamanda ülkenin eğitim ve araştırma merkezleridir. Eğitimin amacı, ülkede araştırma kuruluşları ve önemli konularda çalışacak genç bilim adamlarının yetiştirilmesidir.. Bu nedenle Avusturya üniversitelerinde halka açıklık ilkesi esas kılınmıştır. Eğitimsel gerekleri yerine getirebilen herkes üniversite, fakülte veya kolejlere girebilirler. Bu ilke, eğitimde fırsat eşitliğini sağlama amacını taşımaktadır. 1972’den beri üniversitelerde kitap ve diğer eğitim materyalleri parasız olarak sunulmaktadır. Bazı demokratik kuruluşlar, üniversite ve kolejlere sürekli araştırma olanakları ile bunları derleme ve serbestçe yayınlama olanağı sağlar. 2003 yılına kadar Avusturya üniversitelerinde Diplomstudium, yani lisans ve yüksek lisans programlarının birlikte okutulması geçerliydi. Yeni düzenleme ile birlikte Avusturya kademeli bir şekilde Alman eğitim sistemine geçerek lisans ve yüksek lisansı birbirinden ayırmıştır. Öğrenci üç yıllık üniversite eğitimini, Bakkalaureatsstudium, tamamladıktan sonra lisans derecesine, Bakkalaureata, sahip olabilir. Ülkemizde olduğunun aksine Avusturya’da üniversite bitiren herkes istediği zaman yüksek lisanssa, Magisterstudium, başvurup iki yıllık eğitimin ardından mastır/yüksek lisans derecesi, Magister, unvanını alabildikleri gibi doktora eğitimlerine başlayabilir. Her ne kadar eğitim sistemi Türkiye’deki gibi uygulanmaya çalışılsa da iki yıllık yüksek okul programlarının Avusturya’da karşılığı bulunmamaktadır.

Avusturya`da Üniversite Sistemi

Lisans Eğitimi 3 yüksek lisans ise 2 yildir. Üniversitelerin tüm dünya da denkliği vardır.
Eğitim dili Almancadır. Almanca bilmeyen öğrenciler, Lisans eğitimine başlamadan önce bir yıl boyunca, Üniversitelerin anlaşmalı olduğu kurslarda Almanca hazırlık eğitimi alırlar. Kursu başarıyla tamamladıktan sonra, lisans eğitimine başlarlar.

EĞİTİM ALMAK ARTIK ÇOK KOLAY

BİZLE GÖRÜŞMEDEN EĞİTİMİNİZE KARAR VERMEYİN.