Program hakkında detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz.

İşletme Yüksek Lisans Programı

Yeditepe MBA programımız, işletme ve yönetim alanlarında farklı uzmanlık alanlarına ve tecrübeye sahip yetkin öğretim elemanlarımız ile yüksek lisans eğitiminde kuram ve uygulama arasında dengeyi sağlamaktadır. Uluslararasılaşma MBA programımızın önemli bir kaldıracı olarak değerlendirilmekte ve öğrencilerimizin yetkinlikleri uluslararası yaz okulu ve değişim programları ile geliştirilmektedir.
Başvuru Koşulları
Adayların;
Yurtiçinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir Yüksek Öğrenim Kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurtdışı yüksek öğrenim kurumundan mezun olmaları.
Son beş yıl içinde alınan ALES’ten (Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı) en az 55 puan almaları,
Tezsiz Program için ALES koşulu aranmamaktadır.
Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce seviye sınavını geçmiş olmak. (50 ve üzeri puan alınması gerekmektedir. Seviye sınavında başarılı olan adaylar İngilizce hazırlık programından muaf tutulur ve doğrudan MBA derslerine başlarlar. ingilizce seviye sınavımızdan 50 puan altında almış olanların, almış oldukları puana göre başlagıç ,orta ve ileri seviye ingilizce hazırlık  eğitimi almaları ve ingilizce hazırlık progrogramını tamamlamaları gerekir.) Ya da son beş yıl içinde girilen YDS ve YÖKDİL’den 55 veya TOEFL’ dan 66 puana sahip olmak gerekmektedir.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Lisans Diploması Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin belgelerini noter onaylı Türkçe tercümeli olarak getirmeleri gerekmektedir.)
Lisans Transkriptinin Aslı Ve 2 Adet Fotokopisi (Öğrenimini Yurt dışında tamamlamış öğrencilerin belgelerini noter onaylı Türkçe tercümeli olarak getirmeleri gerekmektedir.)
ALES Sonuç Belgesi Çıktısı (Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES Şartı Aranmamaktadır)
Dil Muafiyet Belgesi ( YDS , YÖKDİL veya TOEFL)
Yurt Dışında Okumuş T.C. Vatandaşı Adaylar İçin YÖK’ Den Alınacak Diploma Denklik Belgesi
Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi
İkametgâh Belgesi
4 Adet Vesikalık Fotoğraf
Askerlik Durum Belgesinin Aslı (Askerliğini Yapmış Olanlar İçin Terhis Belgesi Fotokopisi)
İşletme Yüksek Lisans (Tezli / Tezsiz) 25.000TL

İşletme yüksek lisans programı hakkında

Detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz