Program hakkında detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz.

İşletme Yüksek Lisans Programı

Program Koordinatörü
Dr. Öğr. Üy. Esra Demirbaş 
Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları: 
a. Program Online Başvuru Formu’nu doldurmuş olmak
b. Bir lisans diplomasına sahip olmak,
c. Ales eşit ağırlık puan türü 55 ve üzeri puan almış olmak,
d. Tezsiz Yüksek Lisans için, ALES puanı aranmaz.
e. Tezli Yüksek lisans için, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavından (YDS) 50 taban puanı almış olmak. Buna ek olarak benzeri ulusal/uluslararası güvenilirliği olan dil sınavlarından alınmış söz konusu puana eşdeğer puanlar da kabul edilir.
f. En az 2 Lisans Genel Not Ortalamasına sahip olmak.
g. Tezli Yüksek lisans için, mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olmak gerekir.
h. Tezli Yüksek lisans için, olumlu referans sahibi olmak,
i. Tezli yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %10’u, mülâkat puanının %30’u ve yabancı dil puanının %10’u toplanır.
j. Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş notunun belirlenmesinde, lisans not ortalamasının %50’si ve varsa, mülâkat puanının %50’si toplanır.
k. Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının yüksek lisans programına kabulüne ilişkin usul ve esaslar Üniversitenin Yabancı uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesinde belirtilmiş şartlara uygun olarak yürütülür.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler 
1. Başvuru formu
2. Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı fotokopisi
3. Kimlik belgesinin noter onaylı fotokopisi
4. Mezun olduğu okuldan alınmış Transkript, aslı veya noterden onaylı fotokopisi
5.Yabancı dil belgesi
6. 2 adet resim
7. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı fotokopisi (Erkek adaylar için)
8. Eğitim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Yalnızca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecek bir belgedir.)
Yüksek Lisans Programı Ücreti 
Tezli Yüksek Lisans Programı ücreti 11.000 TL, Tezsiz Yüksek Lisans Programı ücreti 8.250 TL’ dir.

İşletme yüksek lisans programı hakkında

Detaylı bilgi için lütfen formu doldurunuz